Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Důležitá telefonní čísla

MĚSTSKÁ POLICIE BEROUN

Tísňová linka: 156
Služebna městské policie: 311 654 292

POLICIE ČR

Tísňová linka: 158
Obvodní oddělení Beroun: 974 872 700

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

Tísňová linka: 150

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Tísňová linka: 155

 

Rizika a nebezpečí

logo

Prověřte si doklady, auto, telefon...

dokladyZDE si můžete pomocí přímých odkazů ověřit informace o pátrání po osobách, motorových vozidlech, registračních značkách (dříve spz), po odcizených mobilních telefonech, po uměleckých předmětech, neplatných dokladech a neplatých služebních průkazech příslušíků Policie ČR.

Hygienici informují

logo

Nový webový portál

logo

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Cyklistická sezóna v plném proudu

Typ: ostatní
Cyklista nemá přednost, pokud používá přejezd pro cyklisty.

V poslední době se v okrese Beroun rozmáhá cyklistický zlozvyk, kdy si osoby jedoucí na jízdním kole vynucují u ostatních řidičů přednost v jízdě na přejezdech pro cyklisty. Jedná se o místa, ve kterých se cyklistická stezka kříží se silnicí a na vozovce je vyznačena níže uvedenou dopravní značku V 8a.

Jak je uvedeno v citaci zákona č. 361/2000 Sb., O provozu na pozemních komunikacích, musí i cyklista dodržovat pravidla silničního provozu.

Samozřejmě tato pravidla se týkají všech účastníků silničního provozu, tudíž je musí respektovat i chodci. Přejezd pro cyklisty je určen výhradně cyklistům a chodci ho nesmí používat, natož si vynucovat na řidičích, již výše zmíněnou přednost při přecházení vozovky a to navíc mimo vyznačený přechod pro chodce.

Stejně tak je tomu i v případě přechodu pro chodce. Ten smí použít pro přecházení vozovky pouze chodec. V případě, že chce přechodu pro chodce využít cyklista, je povinen z jízdního kola slézt a komunikaci přejít pěšky.

Cyklista:

§ 57 odst. 8

(8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li může vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích, cyklista smí přejíždět vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.

Zákon tedy nezakládá přednost v jízdě na přejezdu pro cyklisty před ostatními vozidly. Pro bezproblémové soužití chodců, cyklistů a řidičů motorových vozidel je kromě dodržování všech stanovených pravidel všemi nutná ohleduplnost, tolerance a předvídavost. 

  • Cyklista je podle zákona řidič a může řídit jízdní kolo, pokud je dostatečně tělesně a duševně způsobilý k řízení a v potřebném rozsahu ovládá předpisy o provozu na pozemních komunikacích. Jízdním kolem se z hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběžka.

Musíme se samozřejmě zmínit i o dalších prohřešcích, které se týkají osob jedoucích na jízdním kole.

Co je zakázáno cyklistům:

  • Cyklista nesmí požít alkoholický nápoj ani jinou látku obsahující alkohol, nebo užít jinou návykovou látku před jízdou a během jízdy.
  • Cyklista nesmí při jízdě držet v ruce telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení a kouřit při jízdě.

     

Značka V 8a vyznačuje plochu, která je určena pro přejíždění cyklistů přes pozemní komunikaci.

1

nprap. Michaela Nováková 
tisková mluvčí
P ČR  Kladno
15. září 2020

 


Vytvořeno: 15. 9. 2020
Poslední aktualizace: 15. 9. 2020 12:43
Autor: Správce Webu