Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Důležitá telefonní čísla

MĚSTSKÁ POLICIE BEROUN

Tísňová linka: 156
Služebna městské policie: 311 654 291

POLICIE ČR

Tísňová linka: 158
Obvodní oddělení Beroun: 974 872 700

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

Tísňová linka: 150

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Tísňová linka: 155

 

Rizika a nebezpečí

logo

Prověřte si doklady, auto, telefon...

dokladyZDE si můžete pomocí přímých odkazů ověřit informace o pátrání po osobách, motorových vozidlech, registračních značkách (dříve spz), po odcizených mobilních telefonech, po uměleckých předmětech, neplatných dokladech a neplatých služebních průkazech příslušíků Policie ČR.

Hygienici informují

logo

Nový webový portál

logo

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Městská policie Berounznak

služebnaVelitel Městské policie Beroun: Alexandr Scherber

Adresa: Husovo nám. 68, 266 01 Beroun (vchod  z ulice Na Příkopě)

Telefon: tísňová linka 156, 311 654 291

E-mail: be5@muberoun.cz

Městská policieMěstská policie v Berouně byla založena 12. října 1992. V současné době má 21 strážníků. Vrchním velitelem je starostka města RNDr. Soňa Chalupová. Činnost a pravomoci městské policie stanovuje Zákon o obecní policii č. 553/1991 Sb.

Práce městské policie se neobejde bez úzké spolupráce s berounskou veřejností. Pokud jste svědky nějakého protiprávního jednání, kontaktujte městskou policii na bezplatné tísňové lince 156. I tím přispíváte k bezpečnému Berounu.

Kdy volat linku 156?

 • Když někdo ruší noční klid, maluje po fasádách domů, ničí veřejnou zeleň, zcizuje jiným, vylepuje plakáty mimo vyhrazená místa, převrací odpadkové koše, rozbíjí zastávky MHD, atd. Přispějte i vy sami k tomu, aby byl v našem městě klid, pořádek a bezpečí.
 • Každý občan má právo se obracet na strážníky se žádostí o pomoc. Strážníci vám rádi požadovanou pomoc okénkoposkytnou. Podají vám informace, kde se nacházejí instituce města, hledané adresy, přivolají odbornou pomoc, zneškodní útočníka, zadrží zloděje.
 • Hovor je zdarma a volat můžete 24 hodin. Čím dříve zavoláte, tím rychleji může hlídka městské policie dopadnout viníky.

 

Hledáme posily do svého týmu

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
STAROSTKA MĚSTA BEROUN

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA FUNKCI

 

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE

       

Místo výkonu práce: katastrální území města Beroun

Platové podmínky: v souladu s Nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění                  5. platová třída, po splnění zkoušek odborné způsobilosti 8. platová třída

Druh práce: strážník městské policie

 

Uchazeč musí splňovat předpoklady dle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění, tj.:

 • státní občanství ČR,
 • bezúhonnost v souladu s § 4a zákona č. 553/1991 Sb.,
 • spolehlivost v souladu s § 4b zákona č. 553/1991 Sb.,
 • věk minimálně 18 let,                                                             
 • tělesná, zdravotní a duševní způsobilost k výkonu oprávnění a povinnosti           dle zákona č. 553/1991 Sb.,
 • středoškolské vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Další požadavky:

 • řidičský průkaz skupiny „B“.

 

Výhodou je:

 • praxe u obecní policie nebo Policie České republiky,
 • znalost právních předpisů souvisejících s funkcí strážníka městské policie,
 • platné osvědčení o odborné způsobilosti strážníka obecní (městské) policie,
 • uživatelská znalost práce s PC,
 • znalost cizího jazyka.

 

Přihláška zájemce musí obsahovat:

 • zřetelné označení nadpisem „Výběrové řízení – STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE“,
 • jméno a příjmení, rodné příjmení (případně akademický titul),
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • přesná adresa trvalého bydliště,    
 • číslo občanského průkazu,
 • telefonní kontakt, případně i adresu elektronické pošty,
 • datum a podpis uchazeče.

 

K přihlášce se připojí:

 • strukturovaný životopis s uvedením dosavadního průběhu zaměstnání, případné praxe u bezpečnostních složek, odborných znalostí a dovedností,
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti dle § 4a zákona č. 553/1991 Sb.,
 • čestné prohlášení o spolehlivosti dle § 4b zákona č. 553/1991 Sb.,
 • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším vzdělání,
 • případné další kopie dokladů o získání jiných odborných znalostí.

 

Způsob podání přihlášek:

 • osobně (na podatelnu městského úřadu) nebo poštou.

 

Lhůta pro doručení přihlášek:

28.3.2024

 

Místo podání přihlášek:

Městský úřad Beroun, Kancelář tajemníka, p. Macourková, Husovo náměstí 68,

266 01 Beroun.

 

Upozornění:

 • u přihlášek je důležité datum doručení, nikoliv odeslání,
 • vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo pracovní místo neobsadit, případně zrušit výběrové řízení,
 • důvody nepřijetí se neoznamují.

 

Městský kamerový systém

elitelMěstská policie Beroun provozuje na základě ustanovení § 24b odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v platném znění městský kamerový dohlížecí systém. Pracoviště obsluhy městského kamerového dohlížecího systému se nachází na služebně Městské policie Beroun - Husovo náměstí 68.

Více informací

Prevence kriminality

přechodyMěstští strážníci pomáhají školákům na přechodech bezpečně se dostat do školy.

VacekNěkolikrát ročně se zúčastňují besed v základních a mateřských školách, nechybí ani na pravidelných akcích jako je např. červnový Den bezpečí v areálu autokempu na Závodí, kde prezentují ukázky sebeobrany. 

Měření rychlosti radarem

měřeníOd července 2017 měří městská policie na vybraných úsecích ve městě rychlost vozidel. Na překračování nejvyšší povolené rychlosti v některých oblastech města berounští občané opakovaně poukazují. Cílem měření rychlosti je zvýšení bezpečnosti provozu v místech s větším pohybem chodců, cyklistů a zejména pak dětí u mateřských a základních škol. Městská policie měří rychlost laserovým radarem zapůjčeným od odborné firmy nepravidelně podle potřeby. Měřené úseky jsou vybírány v součinnosti s Policií ČR.