Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Důležitá telefonní čísla

MĚSTSKÁ POLICIE BEROUN

Tísňová linka: 156
Služebna městské policie: 311 654 291

POLICIE ČR

Tísňová linka: 158
Obvodní oddělení Beroun: 974 872 700

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

Tísňová linka: 150

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Tísňová linka: 155

 

Rizika a nebezpečí

logo

Prověřte si doklady, auto, telefon...

dokladyZDE si můžete pomocí přímých odkazů ověřit informace o pátrání po osobách, motorových vozidlech, registračních značkách (dříve spz), po odcizených mobilních telefonech, po uměleckých předmětech, neplatných dokladech a neplatých služebních průkazech příslušíků Policie ČR.

Hygienici informují

logo

Nový webový portál

logo

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

logoBerounští policisté přivítají do svého týmu muže a ženy se smyslem pro zodpovědnou práci, při které budou chránit život a zdraví občanů České republiky a jejich majetek. 

Umíte se dobře a rychle rozhodnout? Jste zodpovědní? Chcete pomáhat ostatním? Rádi sportujete? Jste iniciativní při plnění svěřených úkolů? Máte pozitivní přístup k sebevzdělávání? Nejsou vám cizí slova – čest, odvaha, spravedlnost. Potom hledáme právě Vás a těšíme se, že rozšíříte naše řady a stanete se příslušníky Policie České republiky.

Co musíte splňovat?

- být občanem České republiky

- být starší 18 let

- být bezúhonný

- mít středoškolské vzdělání s maturitou

- zdravotně, osobnostně a fyzicky způsobilý k výkonu služby

Co budete k přijímacímu řízení potřebovat?

- platný občanský průkaz

- životopis

- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (min. maturitní vysvědčení)

Jak probíhá přijímací řízení?

- domluvení osobní schůzky s personalistkou Bc. Jiřinou Samcovou, telefon 727 968 745,

   jirina.samcova@pcr.cz,  nebo

-  s ředitelem Územního odboru Beroun plk. Mgr. et Mgr. Stanislavem Znorem,DiS.,

   stanislav.znor@pcr.cz

-  na adrese Územní odbor Policie České republiky Beroun, Tyršova 1635, 266 50 Beroun.

Na schůzce se dozvíte veškeré informace o práci u PČR, o přijímacím řízení a možnostech rozvoje kariéry budoucího policisty. Schůzka je pochopitelně nezávazná. Obecně se přijímací řízení zahajuje s uchazečem, který splňuje nezbytné podmínky, trvá cca 3 měsíce a v jeho průběhu uchazeč absolvuje psychologické vyšetření, prověrku tělesné zdatnosti, zdravotní prohlídku a další personální řízení. Jedná se však většinou o jednodenní záležitosti.

Lékařské vyšetření – je absolvováno u služebního lékaře/ů, který/ří provedou základní zdravotní vyšetření. Součástí je i vyšetření se zaměřením na zjištění přítomnosti omamných a psychotropních látek.

Prověrka tělesné zdatnosti – skládá se ze čtyř disciplín (člunkový běh, kliky, celomotorický test, běh na 1000 m).

Psychologické vyšetření – spočívá ve zjišťování osobnostní způsobilosti, obsahuje dvě části a to část osobnostní a výkonovou (pozornost, paměť, intelekt, reakční doba…).

Služební příjem

- je tvořen základním tarifem, zvláštním příplatkem (v ÚO Beroun v rozmezí 6.000 až 6.300,- Kč),

  příplatkem za směnnost (+ 10% k základnímu tarifu), osobní příplatek, odměna (pracovní, kázeňská),  

  služební příjem za službu přesčas.

- nově nastupující příslušník má nárok na náborový příspěvek ve výši 150.000,- Kč, který se začne

  vyplácet po zkušební době – 6 měsících.

- služební příjem činí 30.070,- Kč, který náleží příslušníkovi po dobu studia základní odborné přípravy

  (zároveň mu jsou hrazeny cestovní náhrady, stravné a zajištěno ubytování) a poté mu je služební

   příjem zvýšen dle místa služebního zařazení na 34.200,- Kč.

Co dále Vám můžeme nabídnout?

Výsluhový příspěvek

Nárok na výsluhový příspěvek vzniká po 15 letech služebního poměru a to ve výši 20% průměrného služebního příjmu. Podle odsloužených let se příspěvek navyšuje až do maximální výše 50% průměrného měsíčního příjmu při délce služby 30 let.

Odchodné

Nárok na odchodné vzniká po odsloužení 6 let a to ve výši jednonásobku služebního příjmu. Odchodné se postupně navyšuje až do šestinásobku služebního příjmu po 21 letech. Je uskutečněno formou jednorázové výplaty.

Doba služby, dovolená, služební volno…

- základní doba služby je 37,5 hodin týdně

- 6 týdnů dovolené ročně

- nárok na ozdravný pobyt v délce 14 dnů ročně po 15 letech trvání služebního poměru.

Služební volno s poskytnutím služebního příjmu:

Výkon veřejně funkce (např. člen zastupitelstva, přísedící u soudu), plnění občanské povinnosti (např. svědek, znalec, tlumočník předvolaný k jednání soudu), darování krve a dalších biologických materiálů, účast na státní sportovní reprezentaci, účast na zásahu HZS, účast jako vedoucí, instruktor, zdravotníka apod. na táboře pro děti a mládež, výkon funkce v odborovém orgánu, při činnosti na přednášce, výuce, zkušební činnost.

Služební volno při důležitých osobních překážkách:

Vyšetření nebo ošetření příslušníka ve zdravotnickém zařízení, stejně tak doprovod člena rodiny k témuž úkonu, ošetřování nemocného dítěte, vlastní svatba, svatba dětí či rodičů, obstarání pohřbu člena rodiny, stěhování příslušníka při změně služebního místa, služební volno při studiu na VOŠ či VŠ, při účasti na výběrovém řízení nebo k získání dalšího odborného požadavku v rámci PČR.

Další benefity:

- možnost rekreace v resortních sportovních či rekreačních zařízeních

- letní dětské tábory pro děti příslušníků

- příspěvek na životní a penzijní pojištění, připojištění

- peněžité dary za mimořádnou aktivitu ve prospěch zaměstnavatele, při pracovním výročí, při

  bezplatném darování krve, za odběr kostní dřeně.

- bezúročné půjčky, finanční sociální výpomoc při řešení tíživých a neočekávaných sociálních situací,

  postižení živelnou pohromou apod.

- příspěvky na kulturu, sport, tělovýchovu atd.

Aktuální volná služební místa na Územním odboru Beroun:

Obvodní oddělení Beroun

Obvodní oddělení Hořovice

Oddělení hlídkové služby Beroun

Dopravní inspektorát Beroun