Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Důležitá telefonní čísla

MĚSTSKÁ POLICIE BEROUN

Tísňová linka: 156
Služebna městské policie: 311 654 292

POLICIE ČR

Tísňová linka: 158
Obvodní oddělení Beroun: 974 872 700

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

Tísňová linka: 150

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Tísňová linka: 155

 

Rizika a nebezpečí

logo

Prověřte si doklady, auto, telefon...

dokladyZDE si můžete pomocí přímých odkazů ověřit informace o pátrání po osobách, motorových vozidlech, registračních značkách (dříve spz), po odcizených mobilních telefonech, po uměleckých předmětech, neplatných dokladech a neplatých služebních průkazech příslušíků Policie ČR.

Hygienici informují

logo

Nový webový portál

logo

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Program prevence kriminality města Beroun

Prezentace BESIP

Prevence kriminality představuje snahu o eliminaci trestné činnosti ještě před jejím započetím nebo před jejím opakováním. Do prevence kriminality tak spadají veškeré činnosti, které zamezují páchání trestných činů či snižují jejich výskyt.

Patří sem opatření, jejichž cílem je zmenšování rozsahu a závažnosti kriminality, ať již prostřednictvím omezení příležitostí k páchání trestné činnosti, tak působením na potenciální pachatele a oběti trestných činů.

Program prevence kriminality 2019

Program prevence kriminality 2018

Plán prevence kriminality 2016 - 2020

Volnočasová stipendia

Hokejbal proti drogám

Město Beroun v rámci prevence  kriminality poskytuje stipendia na volnočasové aktivity pro děti z nízkopříjmových rodin.

Uzávěrka žádostí je:

♦ 10. 6. pro období září - prosinec

♦ 30. 11. pro období leden - prosinec následujícího roku

Podrobné informace zde

žádost o poskytnutí stipendia

 

Komise pro prevenci kriminality města Beroun

Od roku 2011 pracuje jako poradní a iniciační orgán rady města komise pro prevenci kriminality, v roce 2012 byla zřízena pozice manažera prevence kriminality.

Předseda Komise prevence kriminality:

Mgr. Markéta Jansová

Tajemník Komise prevence kriminality:

Jana Plavcová

Tel. 311 654 353,728 151 938,

E-mail: osvz29@muberoun.cz

 

Zloději často využijí nepozornosti poškozenýchkrádež z vozíku

BEROUNSKO – Přibývá případů okradených. 

Policisté upozorňují na narůstající počet případů, kdy zloději využijí nepozornosti poškozených, kterým v době nákupu v obchodních centrech nebo na parkovištích před nimi, odcizí věci, které na okamžik spustí ze svého dohledu. Během jednoho měsíce evidují již sedm takových případů. Jedná se o krádeže peněženek z odložených kabelek na nákupních vozících, nebo peněženek a kabelek z vozidel, kdy lidé nakládají zboží do svého automobilu a tyto věci mají odloženy mimo zavazadlový prostor. Chvilková nepozornost, kdy lidé vybírají zboží v obchodě nebo ukládají nákup do zavazadlových prostorů, stačí zlodějům k provedení krádeže. Pachatelé této trestné činnosti čekají právě na tuto příležitost.

K aktuálnímu případu došlo v době od 18:10 hod. do 18:15 hod. dne 28. 2. 2018 v Berouně, v ulici Plzeňská, na parkovišti u OD Lidl. Zde neznámý zloděj využil nepozornosti poškozené a z odemčeného vozidla jí odcizil kabelku s osobními věcmi a doklady, kterou si odložila na sedadlo spolujezdce, když ukládala nákup do zavazadlového prostoru automobilu. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na částku 10.000,-Kč.

Lidé by měli mít své osobní věci vždy pod kontrolou a nenechávat je bez dozoru ani na malý okamžik. V případě okradení by tuto skutečnost měli vždy oznámit policistům a okamžitě zablokovat své platební karty, pokud jim byly odcizeny. Oznámením krádeže svých osobních dokladů mohou předejít jejich následnému zneužití. Pokud by pachatel tyto doklady zneužil, majitel bude mít prokazatelně doklad, kdy již on sám s těmito nemohl nijak disponovat. Toto platí i v případě, kdy lidé své osobní doklady ztratí. Ztráta dokladů se však oznamuje na příslušném městském úřadě dle trvalého bydliště jejich majitele. Pokud však dojde ke ztrátě dokladů o víkendu nebo v době, kdy toto nelze oznámit na městském úřadě, může ztrátu oznámit rovněž na policejní služebně, jedná se však pouze o tyto případy. Krádež osobních dokladů oznamuje majitel vždy na policii.

 

 

nprap. Marcela Pučelíková
tisková mluvčí
P ČR Beroun

Policisté varují před podvodným jednáním na internetu

PRAHA – ZÁPAD – Podvodník se vydává za řeckého zubaře. klik

Kriminalisté z Územního odboru Praha – západ upozorňují na několik případů podvodného jednání prostřednictvím internetové inzerce. Neznámý pachatel zde vystupuje jako řecký zubař, který pod smyšlenou legendou, že se vrací zpět do své země, nabízí k prodeji motorové vozidlo za velice příznivou cenu. Jeho argumentem k výhodnému prodeji vozidla je administrativní komplikace spojená s převozem a převodem registrace do Řecka. V okamžiku, kdy lidé zareagují na tento inzerát a pošlou domluvenou zálohu, nebo dokonce celou kupní částku na účet prodávajícího, přestává s kupujícími komunikovat a na jejich emailové zprávy již nereaguje. Poškození tak přicházejí o své peníze a automobil ani v jednom případě neobdrželi.

Nevěrohodnost tohoto inzerátu i jiných podobného charakteru, kterých je v kyberprostoru skutečně nemalé množství, lze snadno odhalit již na první pohled. Prodávající většinou nabízí věc značně pod cenou, než za kterou ji lze běžně pořídit. Komunikace ze strany prodávajícího zpravidla probíhá ve formě pouze písemné a to za použití google překladače, což lze bezpečně poznat – překlad není kvalitní. Ve všech případech putují platby na zahraniční účty, mnohdy anonymního charakteru.

Objasňování této trestné činnosti je poměrně složité a to s ohledem na skutečnost, že odeslané peníze mizí na nedohledatelných účtech v zahraničí. Pokud se policistům podaří účet identifikovat, odeslané částky se na nich většinou nenacházejí, neboť pachatelé tyto částky odesílají prostřednictvím internetových bankovních transakcí na další anonymní účty.

Případů těchto internetových podvodů, kdy pachatel vystupuje pod výše uvedenou legendou, je v rámci České republiky již několik a policisté se jimi intenzivně zabývají.

Upozorňujeme veřejnost, aby v případě nákupu zboží přes internet byli vždy obezřetní a předem si prověřili věrohodnost prodávajícího. Včasnou prevencí mohou předejít následným nepříjemnostem spojeným s touto trestnou činností.

 

nprap. Marcela Pučelíková
tisková mluvčí
P ČR Beroun

krádeže na hřbitovech

Památka zesnulých

BEROUNSKO – Pozor na zloděje a sváteční řidiče 

 

V souvislosti s obdobím „dušiček“ a zítřejší památky zesnulých, přinášíme několik důležitých preventivních rad, o kterých by lidé měli vědět a mohli tak předejít případným nepříjemnostem.

 

Během „dušičkového období se objevují případy krádeží přímo na hřbitovech. Lidem mizí z hrobů věnce, květiny, svíčky, lampičky, vázy, ale také volně odležené kabelky a tašky. Pachatelé tohoto protiprávního jednání často využijí chvilkové nepozornosti a poškozeného okradou. Věci z hrobů často odcizí i v době, kdy se na hřbitovech pohybuje více osob, neboť spoléhají na skutečnost, že se lidé neznají. Z tohoto důvodu buďte obezřetní a všímejte si svého okolí.
Zloději rádi využijí příležitosti a ze zaparkovaných automobilů v okolí hřbitovů neváhají odcizit viditelně umístěné věci provedením vloupání.

 

Policisté z obvodních oddělení v rámci výkonu služby ve spolupráci s městskými strážníky proto průběžně monitorují prostory hřbitovů a jejich okolí. Lidé mohou vhodným preventivním chováním sami předejít některým z výše uvedených protiprávních jednání. V případě okradení vždy kontaktujte policisty a celou událost jim oznamte. Pokud dojde k odcizení dokladů je nutné celou věc oznámit bez časové prodlevy, neboť může dojít ke zneužití osobních údajů.

 

Vzhledem k tomu, že na silnice vyjedou i lidé, kteří běžně nevyjíždějí tzv. „sváteční řidiči“, měli by ostatní účastníci silničního provozu počítat s tím, že i takového řidiče v období dušiček mohou potkat. Reakce „svátečních řidičů“ bývají obvykle zpomalené, často neví kam jet, neznají cestu, zapomínají používat znamení o změně směru jízdy a snadno přehlédnou dopravní značení.

 

 

nprap. Marcela Pučelíková
tisková mluvčí
P ČR Beroun
1. listopadu 2017

 

Prevence kriminality nejen pro seniory

Audio - preventivní spot určený na ochranu osobního bezpečí.

158icka

Prevence kriminality nejen pro seniory 

Audio - preventivní spot určený na ochranu osobního bezpečí.

znak PČR - modré pozadí

Prevence kriminality nejen pro seniory

Audio - preventivní spot určený na ochranu osobního bezpečí.

znak Policie ČR

Prevence kriminality Policie ČR

Pořízení a šíření takových fotografií je trestné.        

   klávesnice sex

Berounští kriminalisté se touto cestou rozhodli informovat vedení školských zařízení, širokou veřejnost a samotné děti o problematice týkající se výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií. V poslední době zaznamenali policisté zvýšený počet případů, kdy většinou nezletilé a mladistvé dívky pořizují své nahé fotografie nebo natáčí videa, která následně posílají, v té době chlapci, do něhož se zamilují. Tyto fotografie a videa posílají samy z vlastní iniciativy, nebo jsou o ně požádány ze strany svého objektu touhy. Obrázky a videa rozesílají nejen prostřednictvím mobilního telefonu a jeho aplikací, ale také na sociálních sítích.

 

Již samotná skutečnost, že dítě samotné, nebo kdokoliv jiný, pořídí takový materiál osoby mladší osmnácti let, naplňuje skutkovou podstatu trestného činu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií, zároveň jeho šíření v okamžiku, kdy jej poskytne někomu jinému. Po tomto následuje další fáze, jež bývá ve všech případech, které řeší naši kriminalisté téměř totožná. Chlapec, do kterého se dívka zamiluje a kterému tento materiál poslala, se s dívkou rozejde nebo obráceně, začne obvykle ze vzteku její fotografie a videa rozesílat ostatním kamarádům, nebo je vyvěsí na sociální sítě s různými druhy komentářů. V některých případech dochází dokonce k vydírání, které je rovněž trestným činem. Probíhá formou výhružek, za kladení podmínek, které musí oběť splnit, aby její fotky nebyly zneužity. Velkým problémem, ke kterému v souvislosti s takovým jednáním může docházet je kyberšikana, jejíž obětí se mohou stát všichni, kdo svou fotografii nebo video výše uvedeným způsobem někomu poskytnou. Samotné oběti kyberšikany prožívají velice závažná psychická traumata, která mohou končit i sebevražednými sklony.

 

Každý by si měl uvědomit, že jakýkoliv materiál, který vydá na sociální sítě již většinou nelze vrátit zpět a je k dispozici i několik let, a to i přes to, že ho sám odstraní. Záruku toho, že si vaši fotografii mezitím nestáhl někdo jiný, nemáte nikdy.

 

Ten, kdo nahé fotografie nebo videa nezletilců a mladistvých uvede do oběhu, učiní veřejně přístupným jakoukoliv formou medializace, se dopouští rovněž trestného činu výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií.

 

Páchání této trestné činnosti nám ve většině případů oznamují samotní rodiče dětí, jejichž nahé fotografie a videa objevili na sociálních sítích, nebo se jim jejich dítě svěří, neboť již neví, jak si s tímto problémem má poradit, a také učitelé, kteří tuto skutečnost dokáží odhalit ve školských zařízeních.

 

Při vyšetřování této trestné činnosti vstupují do celého dění také pracovníci Orgánu sociálně právní ochrany dítěte. Jejich úkolem je sledovat rodinu dítěte s cílem zmapovat sociální prostředí, ve kterém se nachází a odhalit jeho případné narušení. Děti často podceňují rizika svého jednání a mylně nebo nevědomky věří, že jsou beztrestní minimálně do patnácti let. Opak je však pravdou. Ačkoliv se v případě nezletilců nejedná o trestný čin, ale čin jinak trestný, může se i tato osoba ocitnout u soudu určeném pro mládež, kde jí mohou být uloženy tresty v podobě různých druhů výchovných opatření např. i umístění do výchovného zařízení. Osoby mladistvé jsou rovněž za své jednání zodpovědní (v jejich případě mluvíme o provinění) a to v takové míře, že u soudu jim hrozí tresty s o polovinu nižší trestní sazbou než u osob starších osmnácti let. Za spáchání výše uvedeného trestného činu hrozí dospělým osobám v případě odsouzení trest odnětí svobody v délce šest měsíců až tři roky.

 

 

 

 

nprap. Marcela Pučelíková
tisková mluvčí
P ČR Beroun
 

 

 

 Seniorovi namontovali novou střechu. 

vikýř - střecha

Berounští policisté vyjížděli k případu, kdy šest neznámých mužů přijelo do chatové oblasti na našem okrese a oslovilo zde seniora, který se nacházel na pozemku své chaty. Muži nabídli, že mu pokryjí střechu novou plechovou krytinou. Jelikož senior již v minulosti uvažoval o výměně střechy, řekl mužům, že by potřeboval vědět, jak by plechová střecha vypadala. Ti neváhali, okamžitě vylezli na střechu a původní krytinu začali rozebírat. Senior jejich činnost už nemohl zastavit, neboť by do střehy po jejich úkonech zatékalo. Nechal je tedy pracovat a domluvil se na ceně, kterou mu nabídli a to na částce 8.000,-Kč. V průběhu montáže dělníci začali cenu navyšovat a po namontování celé střechy chtěli po seniorovi zaplatit 150.000,-Kč. Ten v žádném případě s takovou částkou nesouhlasil. Muži postupně zlevňovali, avšak cena stále zůstávala okolo sto tisíc korun. Muži dokonce nabízeli, aby s nimi jejich vozidlem jel do nejbližšího bankomatu, kde mohl peníze vybrat.

Senior se však nedal a mužům uvedl, že na místo přivolá policisty. V okamžiku, kdy dělníci zjistili tuto skutečnost, okamžitě nasedli do svých vozidel a z místa bez rozloučení a bez zaplacené práce odjeli. Důvodem proč nepočkali na příjezd policejní hlídky, bylo zřejmě jejich špatné svědomí a nekalé úmysly.

Do chatové oblasti přijeli dvěma vozidly. Obě měla zahraniční registrační značku. Jedno maďarskou a druhé polskou. Muži mluvili špatně česky.

Policisté varují před možnými podvodníky, kteří si jako svůj cíl záměrně vybírají seniory, ze kterých za provedenou práci vylákají nepřiměřeně vysoké částky. Každý by měl v takovém případě vždy trvat na sepsání smlouvy o díle, kdy je jasně daná dohodnutá částka. Zároveň je pak možná i následná reklamace. Tento typ podvodníků může lidem nabízet i jiné služby, například výměnu okapových žlabů. S těmito i podobnými případy se policisté již několikrát zabývali a to nejen na našem okrese, ale na území celé České republiky.

 

nprap. Marcela Pučelíková
tisková mluvčí
P ČR Beroun

 

Poškozeného okradl

 

Berounští policisté pátrají po totožnosti neznámého pachatele, který dne 10. 5. 2017 v době kolem 15:25 hod. na parkovišti před obchodním centrem OBI v obci Králův Dvůr, naproti prodejně bot Deichmann, přistoupil beze slova k poškozenému, v otevřených deskách mu ukázal papír, že se jedná o sbírku pro neslyšící, kde byla napsaná jména a podpisy. V okamžiku, kdy mu poškozený předal ze své peněženky bankovku v nominální hodnotě 200,- Kč, sáhl pachatel muži do peněženky, ze které mu proti jeho vůli odcizil bankovku v nominální hodnotě 1000,- Kč a utekl ve směru k obchodní zóně A-Centrum, kde se poškozenému ztratil z dohledu.

 

Policisté jsou přesvědčeni, že sbírka je pouze fiktivní a že se jedná o podvodné jednání, v tomto případě navíc o krádež. Podobných případů, kdy jsou oslovováni lidé, aby přispěli na sbírku pro neslyšící, jsme na našem okrese zaznamenali více. Varujeme proto občany, aby v žádném případě na sbírku tohoto charakteru nepřispívali a o výskytu takových osob informovali policisty.

 

Policisté nyní mají k dispozici identikit neznámého pachatele a žádají veřejnost o pomoc s jeho ztotožněním.

 

 

identikit neznámého pachatele

 

nprap. Marcela Pučelíková
tisková mluvčí
P ČR Beroun

 

 

Zaplatí lidem za zřízení bankovního účtu

Lupa na NTB

Policisté z oddělení hospodářské kriminality řeší již několik případů, kdy poškozenými se stávají úvěrové společnosti, které poskytují půjčky, mnohdy bez potřeby předložených dokladů totožnosti, nebo jim stačí pouhá kopie takového dokladu, aby úvěr poskytly. Zřízení takové půjčky probíhá pouze přes internetovou, emailovou komunikaci.

 

Neznámí pachatelé osloví nejprve osobu, která je ve složité sociální situaci nebo má za sebou pestrou kriminální minulost a za úplatu ji přesvědčí, aby si nechala založit účet v některém peněžním ústavu. Při zakládání účtu si zároveň pořídí kopii jejího dokladu totožnosti, osobě za tento úkon zaplatí, avšak s jejím účtem už může disponovat pouze neznámý pachatel, který je tímto způsobem přesvědčil.

 

Následně, většinou během stejného dne, dochází ke kontaktování, prostřednictvím emailové komunikace, hned několika úvěrových společností, u kterých si neznámý pachatel zřídí půjčku, která putuje na výše uvedený, založený účet. Z tohoto účtu jsou pak peníze převáděny na tzv. anonymní účty, tak aby nebylo možné zjistit jejich majitele. Mnohdy dochází také k tomu, že pachatel změní na okopírovaném dokladu totožnosti rodné číslo, aby při následném ověření, zda se nejedná o zadlužené osoby, nebylo možné tyto informace zjistit.

 

Poškozenými se v těchto případech stávají úvěrové společnosti, které jsou jednáním pachatele úmyslně uvedeny v omyl a půjčku poskytnou. Nikdo však tento úvěr nesplácí, neboť osoba na kterou byla vystavena, a na níž byl účet zřízen, s tímto nedisponuje.

Osoba, která se nechá přesvědčit k tomu, aby takový účet založila se vystavuje možnosti trestního stíhání za legalizaci výnosů z trestné činnosti, z nedbalosti, za což jí v případě odsouzení hrozí až roční trest odnětí svobody.

 

Ke zneužití osobních údajů při sjednání úvěru, může dojít i v okamžiku, kdy lidé ztratí svůj doklad totožnosti, nebo jim je odcizen. Je proto velice důležité, aby člověk ztrátu svého dokladu oznámil co nejdříve na příslušném Městském úřadu, dle trvalého pobytu a odcizení vždy na policejním oddělení. Pokud by totiž došlo k jejich zneužití, nebude již osoba, která ztrátu nebo odcizení oznámila vystavena nepříjemnostem spojeným s následným vyšetřováním takových případů.

 

nprap. Marcela Pučelíková
tisková mluvčí
P ČR Beroun

 

 

 

Muž se vydával za rodinného kamaráda

158 na autě

 

Policisté zaznamenali dva případy ze dne 8. 2. 2017, kdy neznámí muži v těchto případech zazvonili u domu v Berouně, postupně u dvou žen. V obou případech pod legendou, že je kamarádem jejich syna, a že potřebuje půjčit peníze na taxi. V prvním případě požádal poškozenou, aby mu zapůjčila mobilní telefon, že si potřebuje jejímu synovi zavolat. Ta mu telefon skutečně půjčila a podezřelý uskutečnil hovor. Policisté následně zjistili, že muž hovor pouze předstíral. Žena byla velice obezřetná a žádné peníze na taxi podezřelému nedala. Poté co odešel, volala svému synovi, který ji řekl, že žádného kamaráda za ní neposlal a že takového známého nemá.

 

V druhém případě postupoval podezřelý ve stejném duchu, rovněž uskutečnil fiktivní telefonát z mobilu poškozené, navíc věděl i jméno její vnučky, jejíž fotografii měl možnost vidět v jejím domě. Ani v tomto případě mu žena žádné peníze nedala, s tím, že u sebe finanční hotovost nemá. Následně vše oznámila policistům, stejně jako poškozená v prvním případě.

 

K popisu neznámého podezřelého ženy uvedly, že v prvním případě se představil jako pan Musil, v druhém případě jako pan Novotný. V prvním případě uvedla poškozená, že se mělo jednat o muže ve věku 30 - 35 let, vysoký 160 – 170 cm, špinavé blond vlasy, česané dozadu, dolní zuby výrazně žluté, pravděpodobně od kouření, oblečen do černého kabátu a džínových kalhot. Druhá žena uvedla k popisu podezřelého, že měl být vysoký zhruba 180 – 185 cm, krátce střižené černé vlasy, oblečen do tmavé bundy, světlých kalhot a na nohou světlé sportovní boty.

 

Policisté nevylučují, že by se mohlo jednat o skupinu pachatelů, kteří se pod různými legendami snaží ze seniorů vylákat finanční hotovost. Upozorňujeme proto všechny občany, aby si vždy ověřili věrohodnost legend, pod kterými tito lidé vystupují a v případě podezření, že se jedná o podvodníky, volali na linku 158. Není vyloučeno, že tito muži budou mít snahu oslovit i další seniory, a to nejen na našem okrese.

 

Pokud by došlo k případu, že jim někdo z oslovených lidí peníze poskytne, může se jednat o trestný čin podvod, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody.

 

 

 

 

nprap. Marcela Pučelíková
tisková mluvčí
P ČR Beroun

 

 

 

Neobjednávejte zboží u nevěrohodných prodejců

158icka

Hořovičtí policisté řeší případ podvodného prodeje na internetu, kdy neznámý pachatel na internetovém portálu Sbazar.cz, nabízel přes inzerát k prodeji mobilní telefon Apple iPhone 6 64 GB, Space Grey, za který poškozený, který si telefon od prodejce objednal, zaplatil částku 6.000,-Kč, kterou dne 31. 1. 2017 odeslal převodem ze svého účtu na číslo účtu prodejce. Do dnešního dne však oznamovatel neobdržel objednaný telefon a ani mu nebyla vrácena uvedená částka. Internetový inzerát byl smazán a na emailovou komunikaci prodejce nereaguje.

 

Policisté varují, aby lidé při nákupu zboží prostřednictvím internetu byli obezřetní a vždy zvážili věrohodnost prodejce, zjistili si o něm co nejvíce informací, prověřili recenze a zboží raději neplatili převodem z účtu předem.

 

 

 

 

nprap. Marcela Pučelíková
tisková mluvčí
P ČR Beroun

 

Občané reagují na výzvy policistů a pachatelé ztrácejí suverenitu

158 vozidlo

 

Policistům z Územního odboru Beroun se díky medializacím vyšetřovaných případů daří tyto čím dál častěji objasňovat. Již několikrát jsme se mohli přesvědčit, že díky jejich zveřejnění, kdy často využíváme jako jeden z důkazů kamerové záznamy, které zachytily jednání pachatelů a žádáme veřejnost o spolupráci, máme od občanů pozitivní zpětné vazby.

Lidé nejsou lhostejní a na naše výzvy reagují. Přijímáme oznámení, kdy lidé poznali pachatele ve sdělovacích prostředcích a nebojí se nám tuto informaci předat. Vydané tiskové zprávy a odvysílané reportáže lidé často sdílejí na sociálních sítích. Díky této skutečnosti se stává i to, že se samotní pachatelé pod tíhou komentářů svých přátel, kteří je poznávají, přijdou sami na policii udat.

Ne jinak tomu bylo i v jednom z nedávných případů, kdy kolegové z Hořovic pátrali po totožnosti zlodějů, kteří odcizili několik lahví alkoholu v tamním supermarketu, a jejich jednání zachytily průmyslové kamery.

Další z nedávných případů, kdy lidé poznali zloděje v prodejně drogerie, byl rovněž na základě zveřejnění videa a fotografií objasněn.

Kuriózní je také případ z loňského léta, kdy starší muž odcizil v hořovické nemocnici peněženku z ordinace, kterou poté co z ní vzal finanční hotovost, odhodil do odpadkového koše, kde byla nalezena uklízečkou. Případ byl opakovaně medializován, neboť na základě místní znalosti policistů z Hořovic se nejednalo o muže pocházejícího z našeho okresu. Případ odvysílala i jedna z televizních stanic. Nedávno přišel na Územní odbor v Berouně anonymní dopis, ve kterém pisatel uvedl, že v muži poznal seniora, který pochází z jiného kraje. Po prověření tohoto oznámení se zjistilo, že se zakládá na pravdě a samotný muž se ke svému činu doznal. Jednalo se o 80ti letého seniora.

Toto jsou jedny z mnoha případů, které se díky medializaci a všímavým četařům a divákům podařilo objasnit, za což jim patří velké poděkování. Jsme rádi, když lidé nezůstávají lhostejní a snaží se nám pomoci. Kdokoliv z nás se může stát obětí nějakého protiprávního jednání a někdy pouhé svědectví stačí k tomu, aby byl viník odhalen. Policisté samozřejmě prověřují i anonymní oznámení, která mohou být pravdivá, tak jak tomu bylo i v případě krádeže peněženky.

 

nprap. Marcela Pučelíková
tisková mluvčí 
P ČR Beroun

20.03.2019

Policisté reagují na šířící se paniku mezi dětmi a rodiči na okrese Beroun

Lidé sdílí informace cestou sociálních sítí a šíří poplašné zprávy.

Detail

18.03.2019

Sprejeři opět řádili

Na telefonické oznámení se v sobotu 16. března večer vydala městská hlídka na Zámeček, kde byla spatřena skupina sprejerů.

Detail

18.03.2019

výtržníci

Kamerový systém pomohl k zadržení výtržníků

Dva muže ve věku 28 a 33 let "přistihl" městský kamerový systém při páchání výtržností po městě.

Detail

18.03.2019

FKU

Mrtvola neznámé totožnosti.

Detail

18.03.2019

Dopravně bezpečnostní akce na D5

Řidiči nedodržují povolenou rychlost.

Detail