Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Důležitá telefonní čísla

MĚSTSKÁ POLICIE BEROUN

Tísňová linka: 156
Služebna městské policie: 311 654 292

POLICIE ČR

Tísňová linka: 158
Obvodní oddělení Beroun: 974 872 700

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR

Tísňová linka: 150

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Tísňová linka: 155

 

Rizika a nebezpečí

logo

Prověřte si doklady, auto, telefon...

dokladyZDE si můžete pomocí přímých odkazů ověřit informace o pátrání po osobách, motorových vozidlech, registračních značkách (dříve spz), po odcizených mobilních telefonech, po uměleckých předmětech, neplatných dokladech a neplatých služebních průkazech příslušíků Policie ČR.

Hygienici informují

logo

Nový webový portál

logo

Návštěvnost

Návštěvnost:

Počítadlo přístupů

#
#
#
#
#
#

Navigace

Obsah

Ukončení nouzového stavu - informace o provozu na zbraních

Typ: ostatní
Vláda ČR rozhodla o ukončení nouzového stavu, některá opaření ale zůstávají v platnosti. Jak bude fungovat provoz na zbraních pro občany?

Dnem 17. května 2020 ukončila Vláda ČR nouzový stav, který trval od 12. března 2020. I přes toto ukončení zůstávají ale v platnosti některá z krizových opatření. Zde několika informací a doporučení pro občany.

Elektronická a korespondenční komunikace

Bez ohledu na ukončení nouzového stavu se nadále doporučuje využívat v maximální míře prostředky elektronické komunikace nebo korespondenční cestu. V případě fyzické návštěvy příslušného pracoviště se doporučuje se předem u příslušné pobočky telefonicky informovat na možnosti vyřízení dané záležitosti.
Od 18. května však již bude možné elektronické podání pouze prostřednictvím emailu opatřeného uznávaným elektronickým podpisem1 nebo datové schránky.

Lhůty dle zákona o zbraních

Počínaje dnem 18. května 2020 opět běží veškeré lhůty podle zákona o zbraních. Pokud držiteli krátce před počátkem nouzového stavu nebo v jeho průběhu vznikla povinnost učinit určitý úkon (např. provést ohlášení převodu nebo nabytí zbraně podléhající registraci) je podle § 41 odst. 2 správního řádu třeba tento úkon provést nejpozději do 15 dnů ode dne ukončení nouzového stavutedy nejpozději 1. června 2020. Pokud byl daný úkon v době trvání nouzového stavu již učiněn, není samozřejmě třeba jej činit znovu.

Doba platnosti výjimky pro zbraň kategorie A, povolení pro zbraň kategorie B a zbrojního průvodního listu

Doba platnosti výjimky (byla-li vydána na dobu určitou) povolení vydaného podle § 12 zákona o zbraních a zbrojního průvodního listu se navyšuje o dobu trvání nouzového stavu. V případě rozhodnutí, která byla ke dni 12. března 2020 v právní moci, se jejich platnost tedy navyšuje o 67 dnů.

Příslušný útvar policie vydá držiteli některého z těchto rozhodnutí na požádání potvrzení o prodloužení jeho platnosti a uvede v tomto potvrzení den, kdy platnost výjimky, povolení nebo zbrojního průvodního listu skončí. V Centrálním registru zbraní bude doba platnosti těchto rozhodnutí prodloužena automaticky.

Zkoušky odborné způsobilosti

S ohledem na uvolňování protiepidemických opatření a budou-li to dovolovat organizační možnosti a kapacity, bude možné provádět zkoušky odborné způsobilosti již od 25. května 2020. Při provádění zkoušek bude nadále potřeba dodržovat doporučené hygienické a protiepidemické postupy.Doba trvání nouzového stavu se rovněž nezapočítává do doby platnosti posudku o zdravotní způsobilosti přiloženého k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti.

 

mjr. Mgr. Vlasta Suchánková
oddělení tisku a prevence
KŘP Středočeského kraje
18. května 2020


Vytvořeno: 18. 5. 2020
Poslední aktualizace: 18. 5. 2020 14:58
Autor: Správce Webu